Meld jouw retour aan via onderstaand formulier. Na het versturen van het formulier zullen wij uw verzoek z.s.m in behandeling nemen.

Retourformulier

7 + 1 = ?

Retourvoorwaarden

  1. Bij de aankoop van het product heeft de klant de mogelijkheid om het product zonder opgave van reden te ontbinden binnen 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, het product dient uitgepakt en gebruikt te worden voor zover nodig. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
  3. Bij beschadiging van het product of verpakking kan het te ontvangen bedrag in vermindering gebracht worden.
  4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier.
    Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  5. Geactiveerd of op verzoek aangepaste/geprogrammeerde producten vallen buiten de herroepingsrecht.